Protectia Datelor

1. Clientul nu va dezvalui, pune la dispozitie sau vinde nicio informatie despre solutiile oferite de Life Estate srl.
2. Life Estate srl si/sau agentii sai pot prelucra informatii personale ale Clientului in limitele prevederilor legale si in scopuri ce au legatura cu derularea prezentului contract. Life Estate va utiliza informatii personale in scopul oferirii Clientului servicii personalizate de comunicatii si informare.
3. In urma unei solicitari intemeiate, Life Estate poate dezvalui informatii personale ale Clientului sau documente despre Client catre:
3.1. institutii abilitate ale statului, institutii de credit sau institutii de raportare a creditelor, in scopul sprijinirii acestora in actiuni de prevenire a activitatilor ilegale.
3.2. furnizorilor proprii de servicii, agentilor sau oricaror altor companii afiliate Life Estate, in scopuri legate de oferirea de servicii de telecomunicatii conforme cu cerintele Clientului.
4. Clientul accepta faptul ca orice apel efectuat catre serviciul de relatii cu Clientii al Life Estate, ar putea fi inregistrat in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite.
5. Prin semnarea prezentului contract, Clientul isi exprima acordul de a fi localizat geografic in situatiile in care apeleaza numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ce date cu caracter personal colecteaza Life Estate?

Pentru a accesa pagina web www.lifeestate.ro, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doriti sa achizitionati serviciile oferite de website, va putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personal sau pentru a va contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastra (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe Life Estate. Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numarul de telefon.

In ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Life Estate SRL se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si Life Estate.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personalsi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Life Estate SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre Life Estate SRL in scopul executarii contractului pentru furnizarea de servicii pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului lor de pe lifeestate.ro, informarea utilizatorilor/ clientilor privind confirmarea, evolutia si starea comenzilor, facturare si incasarea valorii serviciilor oferite, evaluarea serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Ce masuri de siguranta utilizeaza Life Estate pentru protejarea datelor dvs?

Life Estate SRL se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvaluie Life Estate datele dvs cu caracter personal?

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de Life Estate nu vor fi divulgate niciodata unei companii terte care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale. Prin completarea datelor dvs. in formularul de inregistrare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati cu buna stiinta ca datele dvs. personale sa fie incluse in bazele de date ale Life Estate SRL si in acest sens va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate pentru de catre Life Estate.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal?

Prin citirea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului lifeestate.ro, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, includ in temeiul dispozitiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Life Estate;

b) dreptul de a vă opune în oricemoment, dinmotive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing sa nu fie prelucrate;

d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Va puteti exercita aceste drepturi prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Strada XIII 107/5, Cristian, Sibiu, 557085 , sau prin email la adresa info@lifeesate.ro. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Life Estate SRL va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii. Mai mult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz. Life Estate nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului lifeestate.ro poate solicita oricand, in mod gratuit, stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing.

COPYRIGHT

Intregul continut al site-ului reprezinta proprietatea Life Estate SRL fiind aparat de prevederile legale relevante in materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea in orice mod a oricaror elemente de pe site, fara acordul scris, prealabil al Life Estate SRL se pedepseste conform legislatiei romane.